Замена на компоненти за вашиот компјутер, Составување на компјутер од нула.

Чистење на вашиот систем од разни вируси, дилери, логери… Со што го враќате вашиот компјутер во живот и во нормална работа. Вирусите можат и те како да му наштетат на вашиот компјутер и лично на вас со крадење на лични информации и нивна злоупотреба.

Инсталација на оперативен систем ( Windows 10 или Windows 7 ), форматирање на вашиот хард диск, правење на партиции, инсталација на апликации за основна работа на вашиот компјутер.

Работно време:

Понеделник
09:00 - 21:00
Вторник
09:00 - 21:00
Среда
09:00 - 21:00
Четврток
09:00 - 21:00
Петок
09:00 - 21:00